Luonnossa
Mielenrauhaa, luonnossa!
Luonnossa, sivusto luonnossaliikkujalle ja luontoharrastajalle!
 
 
 
 
 Suomalainen koivikko.
 

Erikoisluonnontuottet

Erikoisluonnontuotteita on monen kirjava joukko.  Tässä osiossa on   pääpaino niissä tuotteissa, joiden keruu kuuluu jokamiehenoikeuksien  piiriin.

Erikoisluonnontuotteiden, vaikka ovatkin suurelta osin jokamiehenoikeuksien salliman keruun ulkopuolella , eivät ole mikään merkityksetön tuoteryhmä. Tämän ryhmän tuotteita käytetään paljon
muun muassa koriste- ja käsityömateriaaleina sekä erilaisina
hoitotuotteina.
 
Alla lista erikoisluonnontuotteista, jotka on merkitty + tai - -merkillä, riippuen kumpaan ryhmään tuote kuuluu. Osa tuotteista on merkitty
-/+ tai +/--merkillä, koska tuote voi olla osin kerättävissä jokamiehenoikeuksien puitteissa
 
+, tuote kuuluu jokamiehenoikeuksien piiriin, eli on sallittua kerätä.
 -, tuote EI kuulu jokamiehenoikeuksien piiriin, eli EI ole sallittua kerätä.
 
- Mahla
- Paju
- Pettu
- Terva
- Puuhiili
- Tuohi ja kaarna
- Jäkälä ja sammal
- Turve
- Tupasvilla
- Pahkat ja käävät
-/+ Luonnonvärit, osa tuotteista on sallittua kerätä, kuten sienet,  osa tuotteista vaatii maanomistajan luvan, kuten sammaleet ja jäkälät
+/- Korukivet, keruu koskee ainoastaan yksittäisiä kiviä
+ Luonnonkasvien siemenet
+ Luonnon kuitukasvit, keruu on sallittua ainoastaan ruohovartisten luonnonkasvien kohdalla
- Varvut ja lieot
- Siitepöly
- Pihka
- Havut
- Kävyt, poikkeus; pudonneiden käpyjen keruu on sallittua
- Puun juuret, liekopuut
- Koivunoksat, maahan pudonneiden oksien keruu on sallittua, mutta esimerkiksi vihdan teko ei ole sallittua ilman maanomistajan lupaa
+/- Kaislat, heinät, ruokot, pienessä mitassa keräily sallittua, suuremmat määrät tarvitsevat maanomistajan luvan
- Oljet
+ Luonnonkukat, poisluettuina rahoitetut lajit, rauhoitettuja kukkia ei ole lupa kerätä edes jokamiehenoikeuksien nojalla
 
 
 
 
 
Vesi - elämän elinehto!
 

 
Sivustojamme
muualla verkossa:
 
 Luontomme  
 
 

 
 Sivusto julkaistu 01.11.2012.
 
Sivustoa päivitetään vaihtelevalla aikataululla.
Viimeisin sivuston päivitys.
30.12.2012
 
Luonnossa.fi -sivuston sivuja ladattu


 kertaa.

© KuvaPekka