Luonnossa
Mielenrauhaa, luonnossa!
Luonnossa, sivusto luonnossaliikkujalle ja luontoharrastajalle!
 
 
 
 
 Suomalainen koivikko.
 

Jokamiehenoikeus - Jokamiehenoikeudet muualla

Pohjoismaat
 
Jokamiehenoikeudet ovat Suomessa varsin laajat, toisin kuin muissa maissa. Lähes samanlaiset oikeudet ovat voimassa vain Ruotsissa ja Norjassa. Pohjoismaissa, jokamiehenoikeudet eivät ole mikään yhtenäinen käsite, vaikka eroavaisuuksista huolimatta lainsäädännölliset edellytykset ovat yhteiset.
Jokamiehenoikeudet merkitsevät kaikissa Pohjoismaissa mahdollisuutta oleskella luonnossa ilman, että se olisi laissa kielletty tai maanomistaja voisi sen kieltää.
Pohjoismaissa jokamiehenoikeuksia voidaan rajoittaa luonnonsuojelulakien pohjalta sekä viranomaismääräyksin.
Suomessa ja Ruotsissa jokamiehenoikeudet ovat samankaltaiset ja takaavat periaatteessa liikkumisluvan toisen omistamalla maalla. Norjassa liikkumislupa taataan ulkoilulaissa, sen määritellessä myös jokamiehenoikeudet. Sen sijaan Tanskassa on melko yksityiskohtainen lainsäädäntö, joka rajoittaa jokamiehenoikeuksia ja antaa maanomistajalle suuren määräysvallan maihinsa.
Tanskassa on melko yksityiskohtainen lainsäädäntö, rajoittaen jokamiehenoikeuksia ja se myös antaa maanomistajalle määräysvallan maihinsa. Tanskassa muun muassa metsän koko vaikuttaa oikeuteen käyttää toisen omistamaa aluetta.
Samoin Islannissa maanomistajalla on suuri määräysvalta maahansa.
 
Jokamiehenoikeus Euroopan muissa EU-maissa

Jokamiehenoikeudet ovat laajimmillaan Pohjoismaissa, joissa vapaa liikkuminen luonnossa marjastaen ja sienestäen on tärkeä osa kulttuuria. EU-maissa oikeudet ovat suurelta osin rajatummat. Myös oikeuksien sisältö vaihtelee. Rajoitukset johtuvat pääasiassa suuresta väestön määrästä, vähäisistä metsistä ja erilaisesta maanomistusperinteestä.
 
Euroopan unionin jäsenmaissa yksityinen maanomistus on laajapohjaista. Maanomistaja päättää, saavatko ulkopuoliset liikkua maillaan. Liikkumisoikeutta on eräissä maissa rajoitettu myös muilla, kuin yksityisillä alueilla.
Eri maiden sisällä on erilaisia käytäntöjä. Muun muassa Saksassa osavaltiot määräävät luonnon yleiskäytöstä.
 
Alankomaissa ja Belgiassa sekä Englannissa lainsäädäntö kieltää toisen mailla liikkumisen. Englannissa ja Irlannissa liikkumisoikeus rajoittuu yleisille alueille (common land, open areas). Yleisiä alueita voi olla sekä yksityisomistuksessa, että julkisessa omistuksessa olevat alueet.
Espanjassa, Ranskassa ja Kreikassa maanomistaja voi kieltää liikkumisen alueillaan.
Espanjassa rannikkolaki takaa kansalaisille vapaan pääsyn merenrannoille, saariin ja jokien varsille. Mainituilla alueilla saa kulkea, oleskella, uida, purjehtia, rantautua, ankkuroitua, poimia kasveja, kalastaa ja pyytää mereneläviä.

Pohjoismaat eroavat muista Euroopan maista siinä, että täällä ei tehdä eroa yksityisten ja yleisten alueiden välille. Tämä on suurin ero muihin EU-maihin nähden.
 
Luonnontuotteiden keräily
 
Luonnontuotteiden keräily Suomessa ja Ruotsissa on sallittua rauhoittamattomien kukkien, sienien ja marjojen osalta. Muissa Euroopan maissa luonnontuotteiden keräily poikkeaa toisistaan.
Ilman maanomistajan lupaa keräily on kielletty Belgiassa, Espanjassa, Ranskassa, Irlannissa, Isossa-Britanniassa ja Kreikassa.
Saksassa keräily on sidoksissa liikkumisoikeuteen.
Italiassa maakunnat määräävät luonnontuotteiden keräilyoikeuksista. Hollannissa maanomistaja ja poimija voivat sopia asiasta. Tanskassa voi poimia omaan käyttöön.
 
Kaikissa maissa ei tunneta käsitettä jokamiehenoikeus.
 

 

 
 
 
 
Vesi - elämän elinehto!
 

 
Sivustojamme
muualla verkossa:
 
 Luontomme  
 
 

 
 Sivusto julkaistu 01.11.2012.
 
Sivustoa päivitetään vaihtelevalla aikataululla.
Viimeisin sivuston päivitys.
30.12.2012
 
Luonnossa.fi -sivuston sivuja ladattu


 kertaa.

© KuvaPekka