Luonnossa
Mielenrauhaa, luonnossa!
Luonnossa, sivusto luonnossaliikkujalle ja luontoharrastajalle!
 
 
 
 
 Suomalainen koivikko.
 

Jokamiehenoikeus

 
Mitä ovat jokamiehenoikeudet?

Suomessa on perinteisesti katsottu sisältyvän tavanomaiseen oikeuteen ns. jokamiehenoikeudet, jotka antavat yleiskäyttöoikeuksia luontoon nähden. Nämä oikeudet ovat perinteisiä vuosien, jopa vuosisatojen takaa ja niiden perusteella luontoa voivat käyttää jokainen, omistusoikeuden sitä estämättä. Vaikka osa näistä oikeuksista sisältyvät myös nykyiseen lakiin, jokamiehenoikeus ei ole laki, eikä sitä ole laissa määritelty. Sillä ei ole myöskään perustuslain suojaa.

Jokamiehenoikeudet kehittyivät aikana, jolloin maassa oli vähän asukkaita, elinolosuhteiden ollessa hyvinkin toisenlaisia, kuin nykyään. Liikkumiseen oli käytettävä maastoa, koska tieverkko oli lähes olematon. Tästä kehittyi luonnollinen tapa liikkua toisen mailla ja leiriytyä tarpeen mukaan.

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan oikeutta nauttia luonnosta ja hyödyntää sitä, riippumatta maanomistuksesta. Jokamiehenoikeudet mahdollistavat luonnon käyttämisen näiden oikeuksien sallimissa rajoissa, ilman maanomistajan tai haltijan lupaa. Käytöstä ei myöskään tarvitse maksaa.

Usein jokamiehenoikeudet ovat tulkinnanvaraisia. Jokaisen, joka käyttää jokamiehenoikeuksia on itse arvioitava ja myös ymmärrettävä sopivuuden raja. Jokamiehenoikeuksiin kuuluu, se mitä on perinteisesti pidetty kohtuullisena sekä aina vaatimus harmittomuudesta. Oikeutta ei tule, eikä sitä saa käyttää haittaa ja häiriötä tuottavalla tavalla.

Jokamiehenoikeudet sisältävät myös velvollisuuksia.

Suomessa jokamiehenoikeudet koskevat myös ulkomaalaisia.

Katso jokamiehenoikeudet valikosta Lyhyesti, jossa eritellään näitä oikeuksia ja velvollisuuksia lyhyesti.
 
Jokamiehenoikeuksia tarkastellaan Luontoharraste -sivun alasivuilla harrastekohtaisesti, koskien kyseistä harrastetta, siihen liittyvine oikeuksineen, rajoituksineen ja velvoitteineen.
 
 
Hyvät tavat ja harkinta ovat aina paikallaan, eikä luvan pyytäminen ole pahasta.
 
 
Lähde: Jokamiehenoikeus -sivun ja sivun alasivuilla käytetyt lähteet.

Eduskunta, asiakirjat: Liikennevaliokunnan mietintö 24/2002 vp, Jokamiehenoikeudet, luenta 05.09.2012

Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu, www.ympäristö.fi, Jokamiehenoikeudet, luenta 05.09.2012

Valtio säädöstietopankki - Finlex, www.finlex.fi, ajantasainen lainsäädäntö

© Euroopan unioni, http://eur-lex.europa.eu/ 
Neuvoston direktiivi 79/409/ETY, annettu 2 päivänä huhtikuuta 1979, luonnonvaraisten lintujen suojelusta, luenta 17.09.2012
 
Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta, luenta 17.09.2012
 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/35/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen osalta, luenta 17.09.2012.
 
 
 
 
 
Vesi - elämän elinehto!
 

 
Sivustojamme
muualla verkossa:
 
 Luontomme  
 
 

 
 Sivusto julkaistu 01.11.2012.
 
Sivustoa päivitetään vaihtelevalla aikataululla.
Viimeisin sivuston päivitys.
30.12.2012
 
Luonnossa.fi -sivuston sivuja ladattu


 kertaa.

© KuvaPekka