Luonnossa
Mielenrauhaa, luonnossa!
Luonnossa, sivusto luonnossaliikkujalle ja luontoharrastajalle!
 
 
 
 
 Suomalainen koivikko.
 

Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelu - mitä se on?
 
Tänä päivänä puhutaan niin luonnonsuojelusta, kuin myös ympäristönsuojelusta. Mutta ovatko ne sama asia?
 
Luonnonsuojelu tarkoittaa luonnon, luonnonvarojen ja elinympäristöjen suojelua ja hoitoa. Luonnonsuojelua käsitteenä pidetään suppeampana, kuin ympäristönsuojelua.
Ympäristönsuojelu on vastaavasti laajempi käsite, johon luetaan mukaan perinteinen luonnonsuojelu, luonnon virkistyskäyttö, luonnonvarojen suojelu, maisemanhoito ja ympäristön huolto.
Ympäristönsuojelu on toimenpiteitä ympäristön suojelemiseksi ihmisen aiheuttamilta haittatekijöiltä, ympäristön tasapainon palauttaminen ja säilyttäminen ihmisen ja luonnon välillä, jossa pyritään alkuperäiseen, ihmisestä riippumattomaan, terveelliseen elinympäristöön.
 
Puhuttaessa luonnonsuojelusta yleisesti, käsitetään se varsinaisena luonnonsuojeluna. Tämä johtaa käsityksen lähinnä tiettyihin alueisiin, eliölajeihin sekä muihin elollisiin ja elottomiin luonnonvaroihin.  Ympäristönsuojelu laajentaa tämän käsitteen koko ympäristöä koskevaksi, käytännössä koko maapalloa koskevaksi.
Alkuperäinen, niin sanottu klassinen luonnonsuojelu on ympäristönsuojelun vanhin ja perinteisin osa-alue, jossa keskitytään alkuperäisen luonnon suojeluun. Tämän osa-alueen menetelmiä ovat rauhoitustoimet lajien ja luonnonmaisemien suojelemiseksi.
 
 
Anna otetta elämään - suojele luontoa!
 
 
 
 
 
Vesi - elämän elinehto!
 

 
Sivustojamme
muualla verkossa:
 
 Luontomme  
 
 

 
 Sivusto julkaistu 01.11.2012.
 
Sivustoa päivitetään vaihtelevalla aikataululla.
Viimeisin sivuston päivitys.
30.12.2012
 
Luonnossa.fi -sivuston sivuja ladattu


 kertaa.

© KuvaPekka