Luonnossa
Mielenrauhaa, luonnossa!
Luonnossa, sivusto luonnossaliikkujalle ja luontoharrastajalle!
 
 
 
 
 Suomalainen koivikko.
 

Luonnossaliikkujan terveys

Tämän sivun ja sen alasivuilla tarkastelemme luonnossaliikkujan terveys- ja hyvinvointiasioita.
Asioita ei tarkastella lääkärin tai terveyden- ja hyvinvointiammattilaisen sanoilla, vaan luonnossa liikkuvan harrastajan näkemyksinä ja kokemuksina, mitä tulisi ottaa huomioon oman hyvinvoinnin ja terveyden kannalta luonnossa liikuttaessa.
Tämä tarkoittaa, että jokaisen kohdalla vain lääkäri voi määritellä kunkin henkilön terveydelliset asiat. Jokaisen tulee huomioida itse omat rajoituksensa ja sairaudet, joihin tarvitaan lääketieteellistä apua ja mahdollisia lääkärin kannanottoja.
 
Sivuilla pyritään ainoastaan kiinnittämään huomiota sellaisiin seikkoihin terveyden ja hyvinvoinnin osalta, joilla on merkitystä liikkumiseen ja oleskelemiseen luonnossa tai joiden merkitys tulee huomioida esimerkiksi ilmastollisista syistä.
Tarvittaessa, jokaisen tulee keskustella oman lääkärinsä kanssa, omista mahdollisuuksista johonkin suoritukseen luonnossa.
Jo sen perusteella, että olemme kaikki yksilöitä, ei jokaisen kohdalle voida antaa yleispätevää määritelmää, että tämä  sopii ja tämä ei, vaan jokaisen tulee itse määritellä oma suorituskykynsä ja tahtotilansa.
 
Sivun tarkoitus on helpottaa juuri näiden seikkojen huomioimisessa, millaisia asioita tulisi tarkastella omalla kohdallaan.

 
 
 
 
 
Vesi - elämän elinehto!
 

 
Sivustojamme
muualla verkossa:
 
 Luontomme  
 
 

 
 Sivusto julkaistu 01.11.2012.
 
Sivustoa päivitetään vaihtelevalla aikataululla.
Viimeisin sivuston päivitys.
30.12.2012
 
Luonnossa.fi -sivuston sivuja ladattu


 kertaa.

© KuvaPekka