Luonnossa
Mielenrauhaa, luonnossa!
Luonnossa, sivusto luonnossaliikkujalle ja luontoharrastajalle!
 
 
 
 
 Suomalainen koivikko.
 

Luonnonsuojelun tavoite

Luonnonsuojelulla tavoitellaan luonto- ja maisema-arvojen, eri eliölajien ja luontotyyppien sekä luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja vaalimista sekä ylläpitämistä.

Luonnonsuojelussa tavoitellaan erityisesti uhanalaisien ja vaarantuneiden eliölajien sekä näiden elinympäristöjen säilymistä .

Suojelu voi kohdistua eliölajeihin ja elinympäristöihin sekä eri luontotyyppeihin. Suojelun kohteina ovat myös merkittävät luonnon kannalta olevat alueet ja luonnonmuistomerkit.

Myös meret ja ilmasto kuuluvat luonnonsuojelun kohteisiin.

Luonnonsuojelun tavoite on pyrkiä myös ehkäisemään ihmisen aiheuttamia muutoksia luonnontilaisessa ympäristössä sekä palauttamaan luonto entiselleen ympäristötuhoilta, jotka ovat ihmisen toiminnasta aiheutuneita. Luonnonsuojelulla tavoitellaan toisaalta myös ihmisen pitkäaikaisen toiminnan tuloksena syntyneiden elinympäristöjen säilymistä.

Luonnonsuojelulla tavoitellaan edellä olevan lisäksi luonnonvarojen sekä luonnonympäristön kestävää käyttöä, luontoharrastuksen ja luonnontuntemuksen lisäämistä sekä luonnontutkimuksen edistämistä.

 
 
 
 
Vesi - elämän elinehto!
 

 
Sivustojamme
muualla verkossa:
 
 Luontomme  
 
 

 
 Sivusto julkaistu 01.11.2012.
 
Sivustoa päivitetään vaihtelevalla aikataululla.
Viimeisin sivuston päivitys.
30.12.2012
 
Luonnossa.fi -sivuston sivuja ladattu


 kertaa.

© KuvaPekka