Luonnossa
Mielenrauhaa, luonnossa!
Luonnossa, sivusto luonnossaliikkujalle ja luontoharrastajalle!
 
 
 
 
 Suomalainen koivikko.
 

Luonto luonnossa

Luonnossa liikkuminen ja oleskeleminen, oli kysymyksessä sitten retkeily, vapaa-ajan harrastukset, luontomatkailu tai jokin muu luontoon liittyvä toiminto, on ilmiselvää, että ne vaikuttavat monin tavoin ympäristöön. Ympäristörasitusten vähentämiseksi, suunnittele ja valmistele retkesi sekä muut toiminnot huolella, jotta luonnon rasittuminen jäisi mahdollisimman vähäiseksi. 
Luonnon huomioiminen on tärkeätä kaikkialla, mutta erityisen tärkeätä aroilla ja herkillä alueilla, joissa luonnon toipuminen on hidasta tai muuten vaikeata olosuhteista johtuen. Näitä alueita ovat muun muassa tunturialueet.
 
Tämän päivän luonto on toisenlaista, mitä se on ollut tuhansia vuosia sitten, jolloin Suomen luonto alkoi kehittymään nykyisen kaltaiseen suuntaan. Emme edelleenkään tiedä, mitä kaikkea luonto sisältää ja mitä siellä tapahtuu, vaikka monia asioita on voitu tutkia ja selvittää.
Suomen maaperä muodostuu miljoonia vuosia vanhasta kallioperästä, josta on irronnut aineksia nykyiseen maaperään ajan saatossa. Maaperää ovat muokanneet ilmastolliset olosuhteet, jotka ovat vaikuttaneet eri ajanjaksoina eliölajien kehittymiseen ja tuhoutumiseen. Maankuoren liikkeet yhdessä veden ja jään kanssa ovat rakentaneet maamme ulkoisen muodon sellaiseksi kuin se on nykyään.
Viimeisen jäätiköitymisvaiheen jälkeen kertyneet kerrostumat maan pinnalla ovat mahdollistaneet ja muovanneet nykyisen kasvi- ja eläinlajiston kehittymisen.
Tähän kaikkeen vaikuttaa myös ihmisen toimet, eritoten nykyihmisen, jotka ovat luonnon kannalta joskus hyvinkin arveluttavia.
 
 
Luonnosta mielenrauhaa ja elinvoimaa!
 
 
 
 
Vesi - elämän elinehto!
 

 
Sivustojamme
muualla verkossa:
 
 Luontomme  
 
 

 
 Sivusto julkaistu 01.11.2012.
 
Sivustoa päivitetään vaihtelevalla aikataululla.
Viimeisin sivuston päivitys.
30.12.2012
 
Luonnossa.fi -sivuston sivuja ladattu


 kertaa.

© KuvaPekka