Luonnossa
Mielenrauhaa, luonnossa!
Luonnossa, sivusto luonnossaliikkujalle ja luontoharrastajalle!
 
 
 
 
 Suomalainen koivikko.
 

Luontoharrasteet

Vaikka vielä nykyäänkin moni saa elantonsa tai osan siitä luonnosta, kalastaen, metsästäen, marjastaen ja sienestäen sekä monella muulla tavalla, tämän sivuston tarkoituksena ei ole tarkastella asioita elinkeinojen tai yritystoiminnan kautta tai myötä. Tarkoitus on tarkastella asioita luontoon liittyvinä vapaa-ajan ja vapaa-ajan harrastusten kautta.
 
Luonto harrastuksena vai harrastukset luonnossa, tässä kaksi tavallaan eri asiaa, jotka liittyvät silti toisiinsa. Harrastammeko luonnossa vai onko luonto meille harrastus, jakaa tämän osion kahteen osaan. Näiden osien välillä ei ole selvää rajaa, vaan raja muodostuu itse toiminnasta, jonka joku saattaa mieltää aivan toiseksi, mitä joku toinen ajattelee.
Esimerkiksi marjastus voisi olla harrastamista luonnossa ja sitähän se onkin. Mutta toisaalta marjastettaessa, siinä otetaan luonnosta marjoja, joten se voisi yhtä hyvin olla luonnon harrastamista, nauttimista siitä ja sen antimista. 
 
Näistä kahdesta osasta, toisessa osassa puhutaan luonnosta harrastuksena ja toisessa  harrastamisesta luonnossa. Mitä mihinkin osaan tulee, jää sivustoa kirjoittavien osaksi määritellä tämä jako.
 
Näissä molemmissa osissa toteutuu osaltaan sama asia, se että, liikkuminen ja oleskeleminen sekä erilaiset harrastusmuodot auttavat meitä rentoutumaan ja virkistymään. Löytäessämme itsellemme sopivan harrastemuodon, luonto edesauttaa mielialan kohentumista ja poistaa rasittuneisuutta, eli tänä päivänä ns stressiä.
 
Luonnossa liikkumiseen, oleskelemiseen tai harrastamiseen ei ole mitään yksityiskohtaista tai pakollista ohjetta saati sitten vaatimusta. Jokainen voi toimia tavalla, joka tuntuu itselle sopivaksi ja mieltä tyydyttäväksi. Luonnossa oleminen ei ole mitään kilpailua. Toki luonnossa on myös kilpailuja, mutta ne ovat erikseen.
Luontoon mennään nauttimaan siitä, mitä itsekukin tekee.
Vaikka tämä osio sisältää kaksi osaa, on selvää, että ne limittyvät keskenään. Useimmat ihmiset harrastavat useampia eri asioita, joita näissä osioissa käsitellään, jouhevasti liikkuessaan luonnossa, niitä sen paremmin erittelemättä. 
 
Jokaisen on syytä muistaa, että luonnossa ei tehdä ihan mitä vaan, siellä on  myös muita, ei vain ihmisiä.
 
 
Anna luonnolle sen oma rauha, niin se antaa sinulle mielenrauhaa.
 


Harrastuksena luonto

Luonto harrastuksena antaa
monenlaisia mahdollisuuksia.
Yhdelle se voi olla luonnon tarkkailua vuodenaikojen mukaan, toiselle se voi olla hiljaisuuden etsimistä. Joku taas kokoaa ajatuksiaan mielimaisemassa
 
Luonto harrastuksena -sivun ja sen alasivuilla selvitellään, miten luontoa voi harrastaa.
 
 
Viereinen kuva on otettu metsäautotieltä. Vastaavan tien päästä voi alkaa sinunkin luontoharrastus.        

Harrastukset luonnossa

Harrastukset luonnossa ovat moninaisia. Niitä ovat perinteiset kävely, vaellus ja hiihto. Harrastuksiin luonnossa voidaan lukea myös monia muita liikuntamuotoja, jopa moottorikelkailu. Tässä osassa emme kuitenkaan puutu kelkkailuun tai mönkijällä ajoon, koska niiden käyttö luonnossa on rajoitettua. Sama koskee kaikkia moottorikäyttöisiä laitteita, katso jokamiehenoikeudet.
Aiheita tullaan käsittelemään tämän sivun alasivuilla.
 
 
 
 
Vesi - elämän elinehto!
 

 
Sivustojamme
muualla verkossa:
 
 Luontomme  
 
 

 
 Sivusto julkaistu 01.11.2012.
 
Sivustoa päivitetään vaihtelevalla aikataululla.
Viimeisin sivuston päivitys.
30.12.2012
 
Luonnossa.fi -sivuston sivuja ladattu


 kertaa.

© KuvaPekka