Luonnossa
Mielenrauhaa, luonnossa!
Luonnossa, sivusto luonnossaliikkujalle ja luontoharrastajalle!
 
 
 
 
 Suomalainen koivikko.
 

Jokamiehenoikeus - Rajoituksia

Luonnossa liikkumiseen ja oleskelemiseen liittyy myös monia rajoituksia ja jopa suoranaisia kieltoja.
 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) päättävät maasto- ja vesiliikenne- rajoituksista ja -kielloista, sekä vahvistavat ulkoilulain mukaiset reittisuunnitelmat.

Vesiliikennerajoitukset

Vesiliikennelaki, jonka mukaan vesikulkuneuvolla liikkumista tai tietyn moottorikäyttöisen vesikulkuneuvotyypin, kuten vesiskootterin käyttämistä voidaan tarpeen mukaan alueellisesti rajoittaa. Rajoituksien perusteina saattaa olla esimerkiksi vesiliikenteen suojaaminen, ympäristön suojelu, kalastuksen, paikallisen lomakylän, uiton tai muun elinkeinon suojaaminen. Perusteina voivat olla myös yleisen virkistyskäytön suojaaminen tai muut syyt, esimerkiksi vedessä, veden alla suoritettavat työt sekä huomattava haitta, esimerkiksi ympäristöön kohdistuva melu tai päästöt.

Maastoliikennerajoitukset

Maastoliikenteestä on annettu oma lakinsa, jonka mukaan moottorikäyttöisellä ajoneuvolla, autot, moottoripyörät, traktorit ja moottorikelkat sekä muut moottorikäyttöiset ajoneuvot, ei saa liikkua eikä sitä saa pysäyttää tai pysäköidä maastossa maa-alueella ilman maanomistajan tai haltijan lupaa. Sama koskee jääpeitteisellä vesialueella liikkumista, jossa sovelletaan maastoliikennelakia.
Siellä saa kuitenkin liikkua ilman omistajan lupaa.
Jääpeitteisillä vesialueilla moottorikäyttöisen ajoneuvon liikkumista voidaan rajoittaa, jos käytöstä aiheutuu huomattavaa haittaa luonnolle, ympäristölle, luontaiselinkeinolle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle. Jäälle tehtävään harjoitusrataan tarvitaan lupa.
 
Yleisiä rajoituksia ja kieltoja 
 
Tulenteko, huomioitava erityisesti metsäpalovaroitus.
Vahingon teko, ilkivalta ja roskaaminen on kielletty.
Lintujen pesien ja poikasten vahingoittaminen on kielletty.
Liikkumisoikeutta on rajoitettu piha- ja viljelysmailla, istutuksilla.
 
 
Kansallis- ja luonnonpuistot sekä muut luonnonsuojelualueet ovat keskeisessä asemassa luonnonsuojelun kannalta. Näillä alueilla ovat voimassa annettujen lakien ja asetusten määräykset.
Lisäksi edellä mainituilla alueilla on voimassa alueiden omat järjestyssäännöt ja -määräykset, jotka ovat lakeihin ja säädöksiin perustuvia.
Jokaisen alueen omakohtaiset säännöt ja määräykset poikkeavat toisistaan ja ne tulee huomioida alueilla liikuttaessa. Poikkeamia ovat esimerkiksi liikkumisrajoitukset ja -kiellot, pyöräilyn salliminen tai kielto maastossa, tulenteon rajoitukset, telttailun kielto jne.
 
 
 
 
Vesi - elämän elinehto!
 

 
Sivustojamme
muualla verkossa:
 
 Luontomme  
 
 

 
 Sivusto julkaistu 01.11.2012.
 
Sivustoa päivitetään vaihtelevalla aikataululla.
Viimeisin sivuston päivitys.
30.12.2012
 
Luonnossa.fi -sivuston sivuja ladattu


 kertaa.

© KuvaPekka