Luonnossa
Mielenrauhaa, luonnossa!
Luonnossa, sivusto luonnossaliikkujalle ja luontoharrastajalle!
 
 
 
 
 Suomalainen koivikko.
 

Luonnossaliikkujan sanastoa

 
A BCD E FG H I J K L M NO PQ R S TU VW XY ÄÖ

 
Sanastoon on tarkoitus kerätä luonnossaliikkujalle tarpeelliseksi katsottuja sanoja sekä niille lyhyt selitys sanan merkityksestä. Lisäksi sanastoon tulee myös muita luontoon, ympäristöön ja ilmastoon liittyviä sanoja, joista voi olla apua luonnossa olemiseen ja liikkumiseen. Samoin sanoja, joiden käyttö eri luontoharrastuksissa on oleellista. Sanat ovat pääasiassa suomenkielisiä, joitakin poikkeuksia lukuunottamatta.
Yleisessä keskustelussa on jonkin verran käsitteellisiä eroja, mitä aina milloinkin tarkoitetaan milläkin sanalla. Tähän pyritään löytämään apua tämän sanaston avulla. Tämä koskee tietenkin vain osaa sanoja.
Sanasto ei ole täydellinen. Mikäli haluat lisättävän uusia sanoja, jotka mielestäsi kuuluvat tähän sanastoon, lähetä siitä viesti yhteydenotto -lomakkeella sivuston ylläpitoon.
Mikäli havaitset virheitä tai olet eri mieltä jonkun sanan merkityksestä, toimi kuten yllä mainittiin. Kiitos!
 
Yllä olevia kirjaimia valitsemalla pääsee kyseisillä kirjaimilla alkavien sanojen sivuille.
Valinta on mahdollista, jos kirjain on aktiivinen.
Valintaa ei ole mahdollista käyttää muualta, kuin ylläolevasta kirjaimistosta.
 
Sanaston kokoamisessa on käytetty lähteinä sanakirjallisuutta. Sanojen selityksiä on mukailtu tähän sanastoon sopiviksi. Jos samalla sanalla on useita merkityksiä, on valittu se, joka käsittelee luontoa. Kaikkia tässä sanastossa olevia sanoja ei löydy käytettävissä olleista sanakirjoista.
Nämä sanat esiintyvät silti päivittäisessä kielenkäytössä. Niille on ylläpidon toimesta luotu selitys, joka kuvaa kyseistä sanaa parhaalla tavalla.
 
 
Sanaston käyttöselvennökset:
 
ennen; mitä sanalla on alunperin tarkoitettu, nykyään; mitä sanalla tarkoitetaan tämän päivän kielenkäytössä.
Lyhenteet: esim.; esimerkki, esimerkiksi, jhk.; johonkin, jne.; ja niin edelleen, ks.; katso,
ml.; mukaanlukien, mm.; muun muassa, muiden muassa, myt.; mytologia, mytologiassa,
ns.; niin sanottu, niin sanotusti, so.; se on, t.; tai, tav.; tavallisesti, tm.; tai muu, tai muuta, tai muussa, tms.; tai muu sellainen, tai muuta sellaista, us.; usein, useasti, vrt.; vertaa,
yl.; yleensä
 
 
Lähde:
 
Eija-Riitta Grönros, toimituskunta: Kielitoimiston sanakirja 1-3, Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja 170, 3. uudistettu painos 2012, ISBN 978-952-5446-76-0, koko teossarja, Kotimaisten kielten keskus 2012
 
Tirri, Lehtonen, Lemmetyinen, Pihakaski, Portin: Biologian sanakirja, uudistettu laitos, 3. painos, ISBN 9511176188, Kustannusosakeyhtiö Otava 2006
 
 
Huomautus:
 
Sanaston käyttö on mahdollista vain tämän sivun kautta.
 
 
Sivua päivitetty 19.12.2012.
 
 
 
 
Vesi - elämän elinehto!
 

 
Sivustojamme
muualla verkossa:
 
 Luontomme  
 
 

 
 Sivusto julkaistu 01.11.2012.
 
Sivustoa päivitetään vaihtelevalla aikataululla.
Viimeisin sivuston päivitys.
30.12.2012
 
Luonnossa.fi -sivuston sivuja ladattu


 kertaa.

© KuvaPekka