Luonnossa
Mielenrauhaa, luonnossa!
Luonnossa, sivusto luonnossaliikkujalle ja luontoharrastajalle!
 
 
 
 
 Suomalainen koivikko.
 

Sivusto

 
Mikä on luonnossa.fi?
 
Luonnossa.fi -sivusto on luontoon, luonnossa liikkumiseen, tapahtumiin ja toimintaan keskittyvä sivusto.
Sivustoa ylläpidetään ja toteutetaan yksityisesti, harrastelijavoimin.
Sen vaikutuksesta sivustolle karttuu tietoa vapaa-ajan niin salliessa.
Sivustoa kartutetaan luonnosta kiinnostuneiden harrastelijoiden kokemuksien ja näkemyksien pohjalta.
Tietoa pyritään kartuttamaan myös alan kirjallisuudesta, luontoon liittyvistä verkkopalveluista sekä opiskelun kautta.
 
Sivustoon valitut harrasteet on valittu kaikille sopiviksi, jokamiehenoikeuksien rajoissa. Useimmat näistä harrasteista eivät välttämättä vaadi suuria rahallisia panostuksia ja tämä onkin yksi sivuston tunnusmerkkejä.
Useimpien harrastusten alkuun pääsee edullisesti, jos vain haluaa.
Tämä kysymys on, tottakai, jokaisen omassa valinnassa, miten paljon harrastuksiinsa haluaa panostaa rahallisesti. 
 
Sivustoon koottuja aiheita pääsee tarkastelemaan valintapalkin kautta, jossa valintapalkki jakaantuu pääikkunoihin ja niiden alla oleviin alaikkunoihin. Valintaikkunassa oleva +-merkki osoittaa sivun sisältävän alasivuja.
Aihesivun pääsivulla mainitaan sivun ja sen alasivuilla käytetty lähdemateriaali sekä mahdollisiin lisätietoihin ohjaavat linkit. Alasivuilla saattaa olla erikseen maininta myös kyseisellä sivulla käytetyistä lähteistä tarpeen mukaan.
Käytettyjen lähteiden merkintään on liitetty lähdeaineiston viimeinen luentapäivä verkkopalveluiden osalta.
Osa sivuista sisältää ns sisäisiä sivuja, joille pääsee vain valittuna olevalta sivulta. Sisäiset sivut aukeavat uuteen ikkunaan, kuten myös linkityksien kautta tapahtuva valinta.
 
Linkkien kautta avautuvat sivustot on pyritty valitsemaan tiedoiltaan sellaisiksi, joiden tietojen ja muiden asioiden on katsottu olevan oikeanlaista ja -suuntaista sekä tarjoavan tarpeellista tietoa luonnossa olemiseen ja liikkumiseen.
 
 
Sivukartta
 
Sivustoon liittyy myös sivuston kartta, jossa listataan sivustoon liittyvät sivut. Kartta jakautuu kahteen sivuun, joissa toisessa on pää- ja alavalikot sekä toisessa ns sisäiset sivut.
Sivuston ollessa keskeneräinen, kartasta voi tarkastaa sivujen valmiusasteen, joka tarkoittaa, että mikäli sivu on yliviivattu, sivulla ei ole materiaalia.
 
 
Ylläpito ja päivitys
 
Sivustoa ylläpitää ja kehittää Pekka Hintikka. Sivuston vastuuhenkilö on edellä mainittu.
 
Voit antaa palautetta sivustosta Yhteydenotot -lomakkeella.
 
Päivitykset sivustoon tapahtuvat vaihtelevasti. Uusin päivitys on merkitty päivämäärällä sivuston alalaitaan.
Huomioitavaa on, että sivusto on pääosiltaan vielä kesken ja materiaalia lisätään ajan kanssa.

 
Tietojen käyttö, tekijänoikeus
 
www.luonnossa.fi -sivustolla olevan aineiston tekijänoikeudet kuuluvat ylläpitävälle henkilölle, ellei toisin mainita.
Sivuston tekstiaineistoa voi käyttää vapaasti. Lähde tulee mainita.
Aineiston oikeellisuus on pyrittty tarkastamaan. Mahdollisista virheistä on hyvä ilmoittaa sivuston ylläpitoon.
Sivustoon linkittäminen on sallitua, lähde tulee kuitenkin mainita.
 
Sivuilla mahdollisesti esiintyvät valokuvat, muut materiaalit ja kartat ovat tekijänoikeuden alaisia. Niiden oikeudet ovat asianomaisten tahojen hallussa. Näistä materiaaleista on maininta kyseisen materiaalin yhteydessä. Mainitun materiaalin käytöstä on sovittava ylläpidon ja tekijänoikeuden haltijan kanssa.
 
Aineiston kaupallinen käyttö tulee sopia ylläpidon kanssa.
 
Sivuilla esiintyvät linkit ja Linkit -sivun linkitykset pyritään rakentamaan siten, että ne avaavat uuden valintaikkunan ja siten, että aukeava sivu on kyseisen palvelutarjoajan etusivu, mikäli se on mahdollista. Jokaisen linkityksen yhteydessä mainitaan linkitettävän nimi tai siihen liitetään lyhyt selostus linkityksen kohteesta.
Luonnossa.fi ei vastaa tämän sivuston ulkopuolella olevien palveluntarjoajien palveluista eikä niiden oikeellisuudesta.
Tämän sivuston ulkopuolisten palvelujen käyttö on käyttäjän omalla vastuulla.
Käytössä tulee huomioida myös kyseisten sivujen käyttö- ja tekijänoikeudet.
 
Luonnossa.fi ei kerää tämän sivuston käyttäjistä henkilötietoja rekisteriin.
Yhteydenotto -lomakkeen nimi- ja sähköpostitiedot säilytetään tarvittavaksi katsotun ajan. Tietoja ei luovuteta muille osapuolille.
Tähän sivustoon liittyy kävijäseuranta, jota seurataan Google Analytics -seurantapalvelulla sekä Awstats -seurantaohjelmalla.
 
 
 
 
Vesi - elämän elinehto!
 

 
Sivustojamme
muualla verkossa:
 
 Luontomme  
 
 

 
 Sivusto julkaistu 01.11.2012.
 
Sivustoa päivitetään vaihtelevalla aikataululla.
Viimeisin sivuston päivitys.
30.12.2012
 
Luonnossa.fi -sivuston sivuja ladattu


 kertaa.

© KuvaPekka